Konsultacje Społeczne Miasta Szczecinek

Lokalizacja łąk kwietnych w Szczecinku

Ankieta dotycząca wyboru lokalizacji łąk kwietnych w Szczecinku została zakończona.