Konsultacje Społeczne Miasta Szczecinek

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich.

Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Ankieta ewaluacyjna BO na 2022 rok

Będzie nam miło jeśli podzielisz się swoją opinią na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek. Twoje odpowiedzi pomogą nam jeszcze lepiej zaprojektować kolejną edycję BO.

Ankieta trwa

06.10.2021 - 31.10.2021

Lokalizacja łąk kwietnych w Szczecinku

Ankieta dotycząca wyboru lokalizacji łąk kwietnych w Szczecinku została zakończona.

Ankieta zakończona

28.04.2021 - 04.05.2021

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test